dilluns, 17 de novembre de 2014

Equip de Suport

   L’equip de suport de la nostra escola està format per: una mestra de Pedagogia Terapèutica (PT), una mestra d’Audició i Llenguatge (AL) un mestre d'atenció a la diversitat (AD), una Auxiliar Tècnica Educativa (ATE), una Fisioterapeuta itinerant, una Professional Tècnic de Serveis a la Comunitat (PTSC) i un Psicopedagog de l’Equip d’Orientació Educativa i psicopedagògica.

   Aquest equip intenta promoure de forma gradual les xarxes de suport en relació al centre, la família i als serveis externs, per això impulsa el treball conjunt entre els diferents professionals per tal de donar una resposta educativa ajustada a les necessitats dels alumnes.

   També col·labora amb els mestres per tal de detectar i analitzar les necessitats educatives dels alumnes a dins les aules, i així poder-los assessorar sobre el procés d’aprenentatge d’aquells alumnes que ho requereixin.

   A més, s’encarrega d’elaborar diferents materials per als alumnes que necessiten un suport educatiu tant dins com fora de l’aula.

   Quan arriben alumnes nouvinguts a l’escola, i el curs ja ha començat, és l’equip de suport l’encarregat d’acollir i orientar als alumnes per tal que la seva adaptació sigui positiva.